Dannebrog Historie - Forsvarsbrødrenes opståen 

De Danske Forsvarsbrødre er direkte efterkommere af VÅBENBRØDRENE. Det var veteraner fra De Slesvigske Krige 1848- 1850, som dannede Våbenbroderforeninger, dels for at vedligeholde det gode kammeratskab fra krigens år, dels for gennem deres foreninger at yde hjælp til syge og ofte invaliderede brødre og disses eventuelt trængende familiemedlemmer, men også for at dyrke deres fælles stærke følelser for fædreland og kongehus.

Da kun de soldater der havde deltaget i De Slesvigske Krige, kunne blive medlemmer af Våbenbrødrene, stod det klart, at tilgangen på et tidspunkt ville stoppe, og foreningerne efterhånden ville dø. Da der imidlertid stadig var stor interesse for at føre de gode formål og tanker videre - og dertil forsat var behov for social hjælp og støtte - dannedes hen mod århundredets slutning de første FORSVARSBRODERSELSKABER, stiftet af gode og fremsynede danske mænd. Hurtigt bredte ideen sig som ringe i vandet, og mange forsvarsbroderselskaber dukkede op overalt i landet. Således har de gode formål og tanker båret bevægelsen i nu mere end 100 år. Forsvarsbrødrenes formål er den dag i dag lige aktuelle, om end den sociale hjælp er overtaget af det offentlige. Men der er som ingensinde brug for alle gode kræfter i forsvarssagen.