SAMVIRKSOMHEDEN

De flere end 100 Forsvarsbroderselskaber er samlet i lands- organisationen: De samvirkende danske Forsvarsbroder- selskaber, med kontor i Gothersgade 137,1123 København K. Selskaberne er opdelt i 11 kredse, og formændene for disse kredse danner Landsbestyrelsen sammen med en præsident. Samlet er der i dag ca. 23000 Forsvarsbrødre i Danmark.

 

LOVE I PAGT MED TIDEN

Som tiderne er skiftet, er også Forsvarsbrødrene fulgt med, og lovene er ændret.
Således vedtoges det ved Samvirksomhedens 75-års jubilæum og Delegeretmødet på Frederiksberg Slot i 1980, at også kvindeligt personel fra værnene kan optages som medlemmer på lige fod med mændene.

 

FORSVARSBRØDRENES FREMTID

Medlemmerne hos Forsvarsbrødrene er et bredt udsnit af den danske befolkning, borgere der kommer fra alle samfundslag - men alle har de et tilfælles: De holder af deres fædreland og vil værne om de værdier, der er danske. Det vil Forsvarsbrødrene også virke for i fremtiden, og der er stadig stort behov herfor.

 

MEDLEMSKAB

Vi håber og tror, at også du kan gå ind for det, vi står for.
Derfor opfordrer vi dig til at blive medlem i et af vore selskaber.

Vi glæder Os til at byde dig Velkommen.

For tilmelding se denne side